Home » Organisatie

Kaart Bond Nederland

De Organisatie

 

Ontstaan

Nadat de “Amsterdams” spelende afdelingen hadden besloten uit de Nederlandse Klaverjas Unie te stappen, werd, op initiatief van het bestuur van de voormalige afdeling Oost Nederland, besloten een nieuwe bond op te richten voor klaverjassers (Amsterdams systeem) en jokeraars.

 

Op de oprichtingsvergadering, d.d. 5 februari 2000, werd een bestuur gekozen en o.a. de volgende besluiten genomen:

- De naam van de nieuwe bond wordt: KAART BOND NEDERLAND (K.B.N.)

- Het kaartsysteem voor het klaverjassen blijft hetzelfde als bij de NKU, met dien verstande dat niet de gever troef (mag) moet

   maken, maar de speler links naast de gever - (wijzers van de klok).

 

Doelstelling

Artikel 3 (van de Statuten)

  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van kaartspelen.

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. wedstrijden te doen houden;
  2. evenementen op het gebied van kaartspelen te organiseren.

 

Organisatievorm

Communicatie

De communicatie tussen het bestuur  en de leden (verenigingen) van de bond:

- Algemene vergaderingen;

- Open Kaart, de (digitale) nieuwsbrief van de Kaart Bond Nederland;

- Contacten tijdens toernooien;

- Deze site.