FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Vaak/regelmatig gestelde vragen.

De antwoorden zijn gebaseerd op de wedstrijd- en spelreglementen van de Kaart Bond Nederland.

 

KLAVERJASSEN

Bij het geven wordt een kaart per ongeluk open op tafel gegooid, mag dit hersteld worden?                    Dit kan alleen maar hersteld worden door opnieuw te geven.

Bij het geven krijgt een van de spelers een kaart teveel - de kaarten liggen nog "gedekt" op tafel.          De gever krijgt een kaart te weinig. Mag er een kaart van die ene speler,die er een teveel heeft naar de gever geschoven worden?                                                                                                                      Nee, er moet opnieuw worden gegeven?

Iemand geeft twee keer vier kaarten - mag dit?                                                                                             

Nee, men moet eerst 3 kaarten, dan 2 kaarten en vervolgens weer 3 kaarten geven

De gever geeft een keer rond. De eerste ontvanger merkt op dat hij al vier kaarten gekregen heeft.       Mag de gever nu een kaart geven i.p.v. 2.?

Nee, Er moet opnieuw worden gegeven.

De speler links (wijzers klok) wil afpakken, dat mag toch alleen de speler die rechts van hem zit?          De tegenpartij, dus ook de speler die links van de gever zit, moet afpakken - minimaal 3 kaarten.

De gever schudt de kaarten - legt het stapeltje op tafel neer om te laten afpakken - tegenpartij tikt alleen maar op het stapeltje kaarten, mag dit?

Nee, dat mag niet - de tegenpartij moet minimaal 3 kaarten van het stapeltje afnemen, die onder de stapel worden gevoegd.

Een speler maakt een kaart troef die hij helemaal niet in de hand heeft, mag dat?                                   Dit is toegestaan.

Iemand heeft aan het einde van het spel nog een kaart in de hand, de anderen nog twee, wat nu?    Deze speler heeft verzaakt

Aan het einde van het spel heeft een speler nog maar een kaart in de hand, een andere speler nog drie, terwijl zij twee kaarten nog in de hand hadden moeten hebben. Wat nu?                                                  De partij wordt overgespeeld. Tenzij beide spelers koppelgenoten zijn, dan is er verzaakt.

Er liggen nog kaarten open op tafel en een speler komt al weer met een volgende kaart op tafel. Mag dit? Nee, een slag moet gedekt zijn voordat men met een volgende kaart op tafel mag komen.

De eerste speler past, de tweede speler speelt en komt met de troefboer op tafel, wat nu?                        De getoonde kaart wordt een z.g. strafkaart - zie spelreglement op de speeltafel.

De tegenpartij, niet de spelende partij, haalt alle slagen - hebben zij nu een pit gespeeld?                    Nee, alleen de spelende partij kan een een pit halen - dit is gewoon "nat" voor de spelende partij.

Wij hebben alle punten gehaald 162 - de tegenpartij heeft een slag, maar o punten, is dit een pit?            Je kunt alleen maar een pit halen door alle SLAGEN te winnen.

Tijdens een partij komt de schrijver er achter dat hij ten onrechte, twee partijen geleden, een partij "Nat" heeft geschreven. Er is verkeerd geteld - de tegenpartij beaamt dat - wat nu?

Kan gecorrigeerd worden. Er is gewoon sprake van een administratieve fout.

Een speler zegt: "Ik maak schoppen troef", Hij legt de draaikaart op klaveren en komt met schoppenboer uit. Dat kan toch niet?                                                                                                                                Dat kan wel. Hij heeft schoppen troef gemaakt - troef maakt men door hem te noemen - de draaikaart is alleen een hulpmidddel tijdens de partij. In dit geval hadden de andere spelers moeten zeggen dat de draaikaart op schoppen gelegd moet worden. 

Een spelende partij heeft nog drie winnende kaarten in de hand - Hij legt ze open op tafel neer met de mededeling: "de rest is voor mij". Kan dat wel?                                                                                        Nee, dat kan niet. Deze speler heeft verzaakt - Het hele spel moet worden uitgespeeld.

Iemand wil een kaart op tafel brengen, maar legt er per ongeluk twee op tafel. Wat nu?                        Een kaart moet worden bijgelopen en de andere kaart is een strafkaart.

Ik maak een hartentje troef, zei de speler en kwam uit met klaverenaas. Hier is toch niks mis mee?        Er is wel wat mis - hij mag alleen maar zeggen: "Ik speel op harten". Iedere andere toevoeging kan ongeoorloofd seinen inhouden en is niet toegestaan.

Het spel is afgelopen, de kaarten liggen al gedekt op tafel. Een van de spelers beticht de tegenpartij van verzaken. "In de 4e slag - had je harten bij moeten gooien, die harten acht heb je nu in de laatste slag er bij gegooid". Wat nu?

Het spel is afgelopen, de kaarten zijn gesloten/gedekt - men is te laat. Direct na het bijgooien van de harten kaart in/tijdens de laatste slag had deze speler moeten reageren (straffen). 

De eerste slag wordt door mij gewonnen. De slag ligt "gedekt" (dus omgedraaid) voor mij. Een van mijn tegenspelers of mijn maat wil de slag nog zien - het is de eerste slag, dat mag toch?

Nee, dat mag niet, een slag die gedekt is (ook de eerste slag) mag niet meer worden ingezien,

Een van de spelers maakt een fout? Hij/Zij had een andere kaart bij moeten leggen. Het spel ligt nog open, dus herstel is mogelijk. De kaart die in eerste instantie was bijgelegd wordt een z.g. strafkaart.     De spelers na deze speler mogen ook hun kaart ruilen voor een andere kaart, Natuurlijk niet tegen de regels van het spel in. Als ruiten was gevraagd en is bijgelopen mag deze geruild worden voor een andere ruiten. Heeft men die niet dan blijft de gespeelde kaart liggen. 

Onenigheid op onze vereniging - sommigen zegen dat je 100 punten krijgt bij 4 gelijken vanaf de Boer t/m. de Aas. Weer anderen zeggen vanaf de 10 t/m. de Aas en enkelen zeggen van de 7 t/m. de Aas.

Wat moet het zijn?

Bij 4 gelijke kaarten op tafel van de 7 t/m. de Aas ontvangt degene die de slag wint 100 punten.  

De discussie is of je mag ondertroeven als de slag aan je maat ligt (deze heeft de eerste slag ingetroefd) en je alleen troef hebt, een lage en een hoge. Bijvoorbeeld: klaver is gevraagd, mijn maat troeft met harten Aas, ik heb in mijn hand alleen nog harten 7 en harten boer. Moet ik de boer gooien of mag de 7?

De een zegt dat de 7 mag op basis van bovenstaande regel (slag ligt aan de maat en troef is niet gevraagd), de ander zegt dat het verzaken is omdat er sprake is van ondertroeven. De regel uit artikel 12 lijkt echter ondertroeven toe te staan als niet troef gevraagd is.

Als er troef gevraagd wordt moet er troef worden bijgelopen.

Heeft men b.v. 2 troeven in de hand en een van de twee is hoger dan de troef die door de vorige speler is bijgelopen dan moet men de hogere troefkaart spelen.

 

Als er een andere kleur gevraagd wordt die door de maat wordt ingetroefd dan mag men niet “vrijwillig” ondertroeven.

Maar het kan zijn dat er ondergetroefd moet worden.

Stel in de een na laatste slag troeft uw maat in – u heeft alleen 2 troefkaarten in de hand die beiden lager zijn dan de troefkaart van uw maat. U zult dan moeten bijlopen en kan niets anders dan ondertroeven.

 

Dus “vrijwillig” ondertroeven, m.a.w. het is mogelijk een andere kaart te spelen maar men wil een lagere troef bijspelen dan de troefkaart waarmee uw maat heeft ingetroefd, is niet toegestaan.

Een dergelijke actie wordt gezien en behandeld als zijnde verzaken.

 

Wij zijn een klaverjasclub(Rotterdams) uit het zuiden en hebben een meningsverschil over verzaken en correctie daarvan.
De ene partij zegt "Correctie voordat slag gedekt is"de andere partij zegt "Moment dat kaarten opgepakt worden geen correctie meer".
Gaarne uw reactie.

 

Als de slag, waarin verzaakt is, nog niet gedekt is, is herstel mogelijk. De getoonde kaart wordt een strafkaart. Dus als iemand de kaarten open opneemt is herstel mogelijk. Heeft hij de slag opgepakt, vervolgens omgedraaid (gedekt) dan is herstel niet meer mogelijk en is er dus verzaakt, waarna het niet-verzakende koppel KAN straffen. Straffen is dus niet verplicht en de maat van degene die verzaakt heeft kan niet straffen.

Verder wordt bij koppelkaarten 162 plus alle tot het moment van verzaken gemaakte roem plus 100 bonuspunten toegekend.

Bij individueel wordt alleen de verzeker gestraft. Deze krijgt 162 punten in de min aan het einde van het spel. Het spel waarin verzaakt is wordt overgespeeld

 

JOKEREN

Iemand heeft 14 kaarten gekregen, wat nu?                                                                                               Er moet opnieuw worden gegeven.

Iemand legt al zijn kaarten op tafel. Hij is uit, maar ik heb zelfs nog niet de kans gehad om op tafel te komen. Mag dit?                                                                                                                                          Dit is niet toegestaan. Er moet een volledige rond gespeeld zijn, waarbij alle spelers de mogelijkheid hebben gehad om op tafel te komen.

Iemand pakt een kaart die zijn voorganger heeft weggegooid, ruilt een joker op tafel en maakt samen met de opgepakte kaart en de joker en een ander kaart uit zijn hand een setje. Dat mag toch niet?Inderdaad dat mag niet. Dat is een z.g. dubbele handeling.

De speler die links naast mij zit pakt een kaart van de stock terwijl ik nog niet heb weggegooid.Mag dit?

Nee, dat mag niet. Pas als uw weggegooide kaart op de stapel weggegooide kaarten ligt mag de volgende speler een kaart van de stock pakken. 

Wat is een dubbele handeling - graag een voorbeeld.

Voorbeeld: uw voorganger gooit de ruitenzeven op de stock. U heeft hartenzeven in de hand, ruitenheer en schoppenvrouw. U kunt met de ruitenheer een joker ruilen - u zou met de ruitenzeven, de hartenzeven en de geruilde joker een set hebben - de schoppenvrouw op de stock gooien en u bent uit / de winnaar !!
Jammer dit mag niet.  Het oppakken / gebruiken van hartenzeven en het ruilen van de joker zijn 2 handelingen
 
Indien men alle kaarten (13) ineens op tafel kan leggen moet men wachten totdat er een ronde gespeeld is, zodat iedere speler een kans heeft gehad om op tafel te komen.
Vraag: Geldt dit alleen voor de eerste ronde?

Bij iedere keer dat er gegeven wordt (dus ieder spel) mag men pas alles op tafel leggen (in een keer uit) als alle spelers een beurt gehad hebben m.u.v. de gever die mag in een keer uit, immers alle spelers hebben een kans gehad om op tafel te komen.

 

Indien een speler uit is (men is verplicht de laatste kaart op de stock te gooien). (Dit is onderdeel van 6e alinea onder "Jokeren").
Vraag: Maakt het uit of de laatste kaart een aansluiter is of niet?
Situatie: Na een ronde van het aanleggen van kaarten, had een speler een kaart in de hand die een aansluiter was geworden. De kaart van de pot was ook een aansluiter zodat uiteindelijk een aansluiter werd weggegooid.
"Onze regel" was dat je geen aansluiter mag weggooien als laatste kaart waarover dus een discussie ontstond.

Al is de laatste kaart een joker. Je moet gewoon een kaart hebben die je op stock kunt/moet gooien. Weet ook niet wie die regel bij jullie vereniging bedacht heeft.

Het is natuurlijk altijd zo dat jullie met elkaar bepalen hoe je het spelletje speelt en als jullie met een meerderheid besluiten dat de laatste kaart die iemand weg moet gooien geen aansluiter mag zijn dan doe je dat natuurlijk zo. Maar mijns inziens krijg je dan wel een raar spel.

Onze regels gelden bij toernooien, wedstrijden van de Kaart Bond Nederland en voor toernooien die verenigingen organiseren onder de vlag van de KBN.

 

Ik heb bij het jokeren uitgelegd op tafel. Kom dan tot de ontdekking dat ik iets niet goed heb gedaan en wil nog iets veranderen. Ik lees verschillende dingen. Je beurt is voorbij als je een kaart op de stapel hebt gelegd, dan zou je zeggen dat ik nog mag wijzigen en het dus mag. Ik lees ook dat als je de kaarten op tafel hebt gelegd en hebt losgelaten dat het dan niet meer mag. Wat is juist?

 

Als je eenmaal een setje 3 gelijke kaarten, 3 opvolgende kaarten, 4-kaart, 5-kaart, 6-kaart of nog een hoger aantal in een set kaarten op tafel hebt gelegd mag je dat niet meer veranderen.

Tenzij het gene wat op tafel ligt niet juist is. Je hebt bijvoorbeeld 2 ruiten zevens en een schoppen zeven neergelegd als setje zevens. Je hebt in de hand nog een klaveren zeven, nu kun je natuurlijk nog een wijziging aanbrengen.

 

Ook als je op tafel komt en een combinatie van setjes e.d. op tafel legt maar de punten bij elkaar opgeteld komt het niet op 40 of hoger. Als je dan op een andere manier met gebruikmaking van een kaart die je nog in de hand hebt wel tot 40 of hoger kunt komen is dat ook toegestaan.

 

Wij spelen met 4 personen jokeren.

Speler A deelt, B begint en vervolgens gaan C en D.

Dan is het de beurt aan speler A die vervolgens in één keer al zijn kaarten kwijt kan en uit is.

In mijn optiek heeft iedere speler dan de beurt gehad en mag speler A in één keer uit maar de meningen zijn verdeeld.

 

Speler A, de gever, mag in de genoemde situatie in een keer uit. Immers iedereen heeft de mogelijkheid gehad om op tafel te komen.