Inschrijfformulier voor het lidmaatschap of donateurschap van de Kaart Bond Nederland - Gaarne het formulier invullen en verzenden - daarna de contributie of donatie € 10,00 overmaken op IBAN-rekeningnr.: NL14INGB0000889452 t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem.Welkom bij de KBN - vriendengroep!