WEDSTRIJDREGLEMENT KLAVERJASSEN

AMSTERDAMS SYSTEEM

 

Artikel 1

 

Alle door de KBN te organiseren kampioenschappen of toernooien dienen te worden gespeeld overeenkomstig het door de algemene ledenvergadering vastgesteld spelreglement.

 

Artikel 2

 

Tijdens kampioenschappen dienen door 4 personen aan één speeltafel minimaal 5 ronden van 16 spellen te worden gespeeld, welke alle meetellen voor de eindstand.

 

Artikel 3

 

Aan iedere tafel dient door beide partijen de behaalde punten op de eigen tellijst te worden genoteerd. De roem  dient in cijfers en niet in tekens te worden genoteerd. Tevens dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van de door de KBN verstrekte materialen.

 

Artikel 4

 

Inschrijving voor de Nederlandse kampioenschappen of toernooien dient plaats te vinden bij een door het KBN-bestuur aangegeven adres. Het bestuur van de KBN geeft regels omtrent de wijze van aan- en af melding voor de kampioenschappen of toernooien. De minimum-leeftijd voor deelnemers aan de kampioenschappen en/of toernooien is 18 jaar. Het bestuur kan ontheffing verlenen van ingestelde

minimum-leeftijd. De inschrijfgelden komen ten goede aan de KBN. Het is verboden om tijdens het spelen aan de wedstrijdtafels te roken. Tevens is het verboden tijdens het spelen gebruik te maken van mobiele telefoons. De wedstrijdleider kan hiervoor ontheffing verlenen. Er mogen geen folders op de speeltafels worden gelegd, deze dient men aan de wedstrijdtafel af te geven.

 

Artikel 5

 

Het is de leden van de KBN verboden toernooien te organiseren op data waarop Nederlandse Kampioenschappen worden gehouden.

 

Artikel 6

 

Het inschrijfgeld wordt door het KBN-bestuur vastgesteld en komt uitsluitend aan deze ten goede. De KBN kan aan verenigingen welke medewerking verlenen aan het organiseren van andere kampioenschappen of toernooien, voor die medewerking een vergoeding toekennen.

 

Artikel 7

 

Bij elke kampioenschap dient een door  het KBN-bestuur aan te wijzen bevoegde wedstrijdleider de leiding te hebben. Vergoedingen aan wedstrijdleiders geschieden op basis van artikel 8 van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 8

 

Bij de KBN aangesloten leden en donateurs, hebben het recht aan de Nederlandse Kampioenschappen deel te nemen, met dien verstande, dat bij plaatsgebrek de leden en donateurs van de KBN voorrang hebben.

 

Artikel 9

 

Jaarlijks organiseert de KBN.

 - Het Nederlands kampioenschap voor koppels;

- Het Nederlands kampioenschap individueel;

- Het Nederlands kampioenschap voor verenigingen (team van 4 koppels);

- Het Nederlands kampioenschap voor viertallen.

 

Artikel 10

Het KBN-bestuur kan besluiten een kampioenschap geen doorgang te laten vinden.