Update 1 maart 2024

 

Beste mensen,

2025 is het jubileumjaar van de Kaart Bond Nederland. We bestaan 25 jaar en we gaan dat geweldig vieren in de maand september. In september 2025  houden we o.a. het jubileumtoernooi, een klaverjastoernooi individueel en een jokertoernooi. De entree is gratis voor onze leden.

+++

Het bestuur heeft besloten de geplande vakantiereizen naar Benidorm en Turkije af te lassen.

De animo voor Benidorm was te gering (12 personen).

Overigens zijn we enorm geschrokken van de prijsstelling van vliegvakanties, die enorm is gestegen.

+++

Dit jaar dus nog het Promotietoernooi, de jaarvergaring, NK individueel en NK koppel klaverjassen en van 14 t/m 19 oktober de Kaartcruise naar Cochem.

+++

Nog niet alle leden hebben hun contributie betaald. We verzoeken u met nadruk de contributie zo snel mogelijk te betalen. In ieder geval binnen 30 dagen. Er vinden dit jaar  activiteiten plaats die gratis zijn voor leden. De gratis toelating tot deze activiteiten is alleen mogelijk als u uw contributie betaald heeft. Logisch toch. We gaan er van uit dat u het vergeten bent.

 

Het Bestuur van de 

Kaart Bond Nederland,

 

namens deze,

Jan, W.R.Kokke, Voorzitter

+++