WEDSTRIJDREGLEMENT JOKEREN

 

 

Artikel 1 

Alle door de KBN te organiseren kampioenschappen of toernooien dienen te worden gespeeld overeenkomstig het door de algemene

ledenvergadering van de  KBN vastgesteld spelreglement.

 

Artikel 2

Tijdens kampioenschappen dienen minimaal 5 ronden van 7 spellen te worden gespeeld, welke alle meetellen voor de eindstand.

 

Artikel 3

Aan iedere tafel dient door de schrijver de behaalde punten op de tellijst te worden genoteerd. Tevens dient uitsluitend gebruik

gemaakt te worden van de door de KBN verstrekte materialen.

 

Artikel 4

1. Inschrijving voor de Nederlandse kampioenschappen of toernooien dient plaats te vinden bij een door  het bestuur aangegeven adres.

2.Het bestuur van de KBN geeft regels omtrent de wijze van aan- en afmelding voor de kampioenschappen of  toernooien.

3. De minimum leeftijd voor deelnemers aan de kampioenschappen en/of toernooien is 18 jaar. Het bestuur kan ontheffing verlenen van de ingestelde minimum-leeftijd.

4. De inschrijfgelden komen ten goede aan de KBN.

5.Het is verboden om tijdens het spelen aan dewedstrijdtafels te roken. Tevens is het verboden tijdens het spelen gebruik te maken van mobiele telefoons. De wedstrijdleider kan hiervoor ontheffing verlenen.

6. Mogen  geen  folders op de speeltafels worden gelegd, deze dient men aan de wedstrijdtafel af te geven.

 

Artikel 5

Het is de leden van de KBN verboden toernooien te organiseren op data waarop Nederlandse Kampioenschappen worden gehouden.

 

Artikel 6

Het inschrijfgeld wordt door het KBN-bestuur  vastgesteld en komt uitsluitend aan deze ten goede. Het KBN-bestuur kan aan verenigingen welke medewerking verlenen aan het organiseren van andere kampioenschappen of toernooien, voor die medewerking een vergoeding toekennen.

 

Artikel 7

Bij elk kampioenschap dient een door  het KBN-bestuur aan te wijzen bevoegde wedstrijdleider de leiding te hebben. Vergoedingen aan

wedstrijdleiders geschieden op basis van artikel 8 van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 8

Bij de KBN aangesloten leden en donateurs, hebben het recht aan de Nederlandse Kampioenschappen deel te nemen, met dien verstande,

dat bij plaatsgebrek de leden en donateurs van de KBN voorrang hebben.

 

Artikel 9

Jaarlijks organiseert de KBN.

1. Het Nederlands kampioenschap jokeren voor koppels.

2. Het Nederlands kampioenschap jokeren individueel.

 

Artikel 10

Het KBN bestuur kan besluiten een kampioenschap geen doorgang te laten vinden.