Home » Inschrijfformulier Donateur

Inschrijfformulier voor het donateurschap van de Kaart Bond Nederland - Gaarne het formulier invullen en verzenden - daarna de donatie € 10,00 overmaken op IBAN-rekeningnr.: NL14INGB0000889452 t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem.


Welkom bij de KBN - vriendengroep!