Home » Inschrijfformulier Donateur

Inschrijfformulier voor het donateurschap van de Kaart Bond Nederland - Gaarne het formulier invullen en verzenden - daarna de donatie         € 10,00 overmaken op IBAN-rekeningnr.: NL14INGB0000889452 t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem.

In 2021 worden  geen contributies, advertentiegelden en donaties geheven, dus geen geld overmaken s.v.p.!!

 


Welkom bij de KBN - vriendengroep!